Daftar Alamat Kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan

1. Dasar Hukum

Surat Keputusan DPRGR Kabupaten Pekalongan nomor 1/PD/DPRGR/II/1967 tentang Lambang
Arti Lambang Kabupaten Pekalongan
Daerah tanggal 29 Agustus 1967 dan nomor 1/PD/DPRGR/II/1971 tentang Penggunaan Lambang Daerah tanggal 16 Pebruari 1971.

2. Bentuk, Isi Lambang, Ukuran serta Warna - Warnanya.

Lambang daerah Kabupaten Pekalongan berbentuk perisai bersayap dalam ukuran segi empat bujur sangkar dengan perbandingan panjang dan lebar 1:1. Dari atas kebawah berisikan lukisan-lukisan

Bintang bersudut lima berwarna kuning emas.
Perisai tiga warna, berurutan dari kiri ke kanan kuning, sawo matang 9 coklat muda dan coklat tua). Ukuran luas warna coklat muda setengah luas perisai.
Ditengah perisai terlukis sebuah keris lurus terhunus berwarna hitam.
Laut biru dan ikan berwarna putih.
Padi warna kuning dengan daun berwarna hijau memangku perisai. Jumlah butiran padi sebelah kanan 23 biji sebelah kiri 22 biji jumlah keduanya 45 biji.
Pita teratur berlukiskan batik jlamprang berisikan 8 ceplok bungan.
Elar atau sawat (sayap berekpak) berwarna kuning bergaris hijau. Jumlah elar (bulu elar) sebelah kanan 9 helai sebelah kiri 8 helai, jumlah seluruh elar 17 helai.


3. Makna dan Isi Lambang.

Bintang, melambangkan Ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan bahwa warga / penduduk Kabupaten Pekalongan umumnya meyakini dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sudut Lima pada Bintang, melambangkan Pancasila. Masyarakat di Kabupaten Pekalongan meyakini bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam mengurus, mengatur dan membina daerah.
Perisai Tiga Warna, melambangkan bahwa warga penghuni Kabupaten Pekalongan, terdiri dari warga negara yang berbeda asal, ras, kebangsaannya tetapi tetap bersatu padu. Warna kuning mewakili ras tionghoa, coklat muda ras asli Indonesia, dan coklat tua mewakili ras arab. Ras asli merupakan penghuni yang utama atau lajer (pokok). Dilukiskan di tengah perisai, melambangkan bahwa ras asli merupakan pihak yang merangkum kedua ras lainnya sehingga terjalain hubungan dalam kehidupan baik jasmaniah dan rohaniah.
Keris, melambangkan jiwa patriotisme rakyat Kabupaten Pekalongan yang abadi, dalam membela dan membina serta membangun daerah maupun tanah air Indonesia.
Laut dan Ikan, melambangkan bahwa sebagian kehidupan rakyat Kabupaten Pekalongan dari laut (nelayan).
Padi Memangku Perisai, melambangkan kemakmuran daerah, serta merupakan sumber kehidupan serta makanan pokok rakyat. Jumlah butiran 45 biji melambangakan tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pita Batik Jlamprang, melambangkan salah satu kesenian rakyat Kabupaten Pekalongan yaitu batik Pekalongan yang merupakan kehidupan rakyat. Ceplok bunga berjumlah 8 melambangkan bulan Agustus.
Elar (sawat), melambangkan cita-cita rakyat yang dinamis, cinta damai, menuju arah keagungan daerah dan peri kehidupan yang adil dan makmur serta lahir dan batin.


MOTTO KABUPATEN PEKALONGAN


Untuk mendayagunakan kegiatan pembangunan daerah secara merata diperlukan suatu acuan untuk memotivasi, menggerakkan dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat Kabupaten Pekalongan Motto Kabupaten Pekalongan adalah Kota " SANTRI " merupakan singkatan dari Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapih dan Indah.Cari Alamat Lengkap -Daftar Alamat Kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
Jl. Sumbing No.3 Kajen
Telp. (0285) 382 037, 7908 539

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan
Jl. Bahurekso No. 1 Kajen
Telp. (0285) 381710

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pekalongan
Jl. Raya Sragi 505 Pekalongan
Telp.(0285) 447 5135

Dinas Kesehatan
Jl. Rinjani No. 2 Kajen Kabupaten Pekalongan
Telp.(0285) 381774

Dinas Pendapatan dan Pengelolan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
Jl. Sindoro No. 1 Kajen
Telp. (0285) 381775

Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan
Jl. Sindoro No. 5 Kajen
Telp. (0285) 381 921

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan
Jl. Mayjend Sutoyo S. No.62 Wiradesa Pekalongan
Telp. (0285) 4417 233

Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Pekalongan
Jl. Wiroto No.9 Wiradesa
Telp./Fax. (0285) 4416626

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan
Jl. Sindoro No. 2 Kajen

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan
Jl. Krakatau No. 4 Kajen
Telp. (0285) 381 506

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
Jl. Sindoro No.4 Kajen
Telp. (0285) 381776

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan
Jl. Teuku Umar Kajen
Telp. (0285) 381 783

Comments